Vijesti

Plan vojnih vježbi i obuke u 2018. godini

Oružane snage Republike Hrvatske u 2018. godini planiraju provedbu 12 vojnih vježbi koje zahtijevaju ograničenja i rezervacije u zračnom prostoru.

[...]

Izmjene Zbornika zrakoplovnih informacija Republike Hrvatske (AIP RH) 01FEB2018

 Izmjene Zbornika zrakoplovnih informacija Republike Hrvatske (AIP RH) 01FEB2018

[...]

Izmjena Uvjetno zabranjenih područja (R) i Opasnih (D) u Privremeno rezervirana područja (TRA) i Privremeno izdvojena područja (TSA)

Dosadašnja uvjetno zabranjena područja (Restricted - R) i opasna područja (Danger - D) povučena su iz AIP RH ENR 5.1 te postaju fleksibilna TRA i TSA područja.

[...]

Objavljena CHECK LISTA za predaju zahtjeva za letenje UAS

Hodogram potrebnih aktivnosti s grafičkim prikazom za predaju zahtjeva za letenje UAS

[...]

ODGODA „7. MEMORIJALA MARIJANA CELJAKA - AEROMITINGA SISAK-2017.“ i AIRSHOW-a KUPA-2017“ ZA 09. rujna 2017. godine

Organizator zbog predviđenih loših meteoroloških prilika za subotu 2.9.2017. i nedjelju 3.9.2017. odgodio predviđeni program „Airshow Kupa-2017.“ i „7. Memorijal Marijana Celjaka - Aeromiting Sisak-2017.“ za subotu 9. rujna 2017. godine.

[...]