Imate pitanje ili prijedlog za poboljšanje stranice ?

 Postavite ga ovdje, a mi ćemo se truditi u što kraćem roku odgovoriti na Vaš upit.

Unesite ime!
Unesite email!
Unesite naslov poruke !
Unesite poruku!

Često postavljena pitanja

Samo registrirani korisnici.

Zahtjev za rezervaciju strukture u zračnom prostoru mora se predati putem preddefiniranog obrasca s obveznim poljima za upis ili odabir podataka. Obrazac se aktivira odabirom strukture na grafičkom prikazu ili odabirom na za to posebno predviđenom mjestu.

Samo unaprijed definirane strukture.

Nije.

Na dan prije aktivnosti (D-1) najkasnije do 1100 sati po lokalnom vremenu.

Zahtjevi u svezi s uspostavom nove (neobjavljene) strukture u zračnom prostoru koje podnose domaći i inozemni civilni korisnici zračnog prostora dostavljaju se, na standardnom obrascu, Nacionalnom povjerenstvu za upravljanje zračnim prostorom putem Odsjeka za uporabu zračnog prostora Hrvatske kontrole zračne plovidbe (HKZP), telefon: +385 1 6259498, +385 1 6259592, fax: +385 1 6259552,e-adresa: ouzp@crocontrol.hr. Postupak i standardni obrazac objavljeni su u Okružnici zrakoplovnih informacija REPUBLIKA HRVATSKA „Zahtjev korisnika za uspostavu i/ili promjenu načina korištenja određenog dijela zračnog prostora“.

Postupak i obrasci objavljeni su ovdje.

Postupak i obrasci objavljeni su ovdje.

Postupak i obrasci objavljeni su ovdje.

Kao prvi korak kontaktirajte Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo - Odjel letačkih operacija i školstva za odobrenja/dozvole koje biste trebali imati za snimanje bespilotnim zrakoplovom u Republici Hrvatskoj. Vezano uz odobrenje za snimanje iz zraka te uporabu zračnih snimaka kontaktirajte Državnu geodetsku upravu - Sektor za državnu izmjeru, Službu za topografsku izmjeru i državne karte. Nakon toga, ako ispunjavate sve navedene uvjete, pošaljite zamolbu za odobrenje za posebno korištenje kontroliranog zračnog prostora. Postupak i obrazac za pribavljanje tog odobrenja možete pronaći ovdje.

Unutar FIR-a Zagreb kontrolirani zračni prostor jest zračni prostor iznad 300 m iznad terena i zračni prostor unutar kontroliranih zona (CTR). Granice kontroliranih zona možete provjeriti ovdje.

Za dobivanje odobrenja za obavljanje radova iz zraka kontaktirajte Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo – Ured za odobravanje letova (flight-authorization@ccaa.hr). Vezano uz odobrenje za snimanje iz zraka te uporabu zračnih snimaka kontaktirajte Državnu geodetsku upravu – Sektor za državnu izmjeru, Službu za topografsku izmjeru i državne karte. Nakon dobivanja potrebnih odobrenja sedam radnih dana prije početka aktivnosti kontaktirajte Hrvatsku kontrolu zračne plovidbe d.o.o. – Odsjek uporabe zračnog prostora (ouzp@crocontrol.hr ) radi pravodobne najave i usuglašavanja operacija radova iz zraka.

Postupak i obrasci objavljeni su ovdje. U slučaju obavljanja izvanaerodromskih skokova padobranom morate dodatno pribaviti odobrenje Ureda za odobravanje letova (flight-authorization@ccaa.hr) Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo – Ured za odobravanje letova (flight-authorization@ccaa.hr).

U Odsjeku zrakoplovnih glasila. Kontakt je dostupan ovdje. Online verzija karte po sektorima dostupna je ovdje.

Proceduru podešavanja visinomjera možete pogledati ovdje.

Za operacije bespilotnih zrakoplova kategorije A i B1 potrebno je uspostaviti ad hoc strukturu ukoliko se aktivnosti provode:
* u kontroliranoj zoni (CTR) unutar zračnog prostora polumjera 5 km od referentne točke aerodroma ili
* u kontroliranoj zoni (CTR) izvan zračnog prostora polumjera 5 km od referentne točke aerodroma iznad 50 m AGL ili
* izvan kontroliranih zona samo ukoliko se let obavlja u kontroliranom zračnom prostoru (iznad 300 m AGL).

Za letačke operacije na udaljenosti manjoj od 3 km od rubova i pragova uzletno-sletne staze (USS) nekontroliranog aerodroma operator je dužan prethodno ishoditi odobrenje operatora aerodroma.
Za letačke operacije u nekontroliranom zračnom prostoru na visini većoj od 120 m iznad tla operator je dužan prethodno ishoditi odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo sukladno čl. 4. i 7. Pravilnika o sustavima Bespilotnih zrakoplova (Narodne novine br. 104/2018).

Vlasnik ili operator sustava bespilotnog zrakoplova dužan je predati zahtjev za uspostavu ad hoc strukture u kontroliranom i nekontroliranom zračnom prostoru za letenje bespilotnih zrakoplova operativne mase veće od 900g. Za bespilotne zrakoplove kategorije B2, C1 i C2 ad hoc struktura se uspostavlja ili kroz redovan ili kroz automatizirani postupak:

Automatizitrani postupak uspostave ad-hoc strukture u stvarnom vremenu na dan provedbe aktivnosti moguć je samo i isključivo ukoliko se aktivnosti provode:
* u nekontroliranom zračnom prostoru na visini do 120 m iznad razine tla ili
* u kontroliranoj zoni (CTR) izvan zračnog prostora polumjera 5 km od referentne točke aerodroma na visini do 50 m iznad razine tla.

Ukoliko se aktivnosti provode:
* u nekontroliranom zračnom prostoru na visini višoj od 120 m iznad razine tla ili
* u kontroliranoj zoni (CTR) unutar zračnog prostora polumjera 5 km od referentne točke aerodroma ili
* u kontroliranoj zoni (CTR) na visini većoj od 50 m iznad razine tla i/ili
ukoliko primjena automatiziranog postupka nije moguća primjenjuje se redovan postupak.

Za letačke operacije na udaljenosti manjoj od 3 km od rubova i pragova uzletno-sletne staze (USS) nekontroliranog aerodroma operator je dužan prethodno ishoditi odobrenje operatora aerodroma.
Za letačke operacije u nekontroliranom zračnom prostoru na visini većoj od 120 m iznad tla operator je dužan prethodno ishoditi odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo sukladno čl. 4. i 7. Pravilnika o sustavima Bespilotnih zrakoplova (Narodne novine br. 104/2018).