Pravne napomene

Sva prava pridržana. Računalni program je pohranjen u HRVATSKOJ AUTORSKOJ AGENCIJI. Strogo je zabranjeno kopiranje, distribucija, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala ili softvera koji se nalazi na AMC internetskim stranicama, bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od AMC-a i HKZP d.o.o. UKOLIKO NE PRIHVATITE OVE ODREDBE I UVJETE, MOLIMO VAS DA SE NE KORISTITE OVOM STRANICOM.

Pravne napomene

Sve aktivnosti se moraju obavljati isključivo unutar odobrenog zračnog prostora.

Voditelj aktivnosti naveden u zahtjevu je dužan od nadležne kontrole zračnog prometa dnevno telefonom zatražiti taktičko odobrenje za početak i javiti završetak korištenja odobrenog zračnog prostora.

Voditelj aktivnosti mora za cijelo vrijeme trajanja aktivnosti biti dostupan na broju mobilnog telefona navedenom u zahtjevu za rezervacijom zračnog prostora.

Voditelj aktivnosti se obavezno mora javiti nadležnoj kontroli zračnog prometa u slučaju potpunog odustajanja od obavljanja aktivnosti.

Na zahtjev nadležne kontrole zračnog prometa ili Jedinice za upravljanje zračnim prostorom, voditelj aktivnosti  mora u najkraćem mogućem roku prekinuti sve
aktivnosti
u odobrenom zračnom prostoru te telefonom potvrditi da su aktivnosti prekinute.

Piloti zrakoplova uključenih u aktivnosti unutar odobrenog zračnog prostora moraju izbjegavati aktivna zabranjena,  uvjetno zabranjena i opasna područja. U slučaju
aktivacije takvih i sličnih područja nadležna kontrola zračnog prometa može uskratiti odobrenje za početak ili nastavak aktivnosti u odobrenom zračnom prostoru.

Nadležna kontrola zračnog prometa razdvaja letove koji podliježu razdvajanju (sukladno klasifikaciji zračnog prostora) od utvrđenih područja (vidi AIP GEN 1.7) .

Pravila izvođenja noćnih VFR letova propisana su Pravilnikom o letenju zrakoplova čl. 14 i SERA 5005 (c).

Pravila izvođenja noćnih skokova padobranom propisana su Pravilnikom o padobranstvu (Narodne novine br. 65/2015) čl. 3., 9., 13., 17. i 18.

Rukovatelji bespilotnih zrakoplova se moraju pridržavati općih uvjeta za letenje definiranih člankom 11.  Pravilnika o sustavima bespilotnih zrakoplova (Narodne novine br. 49./2015 i 77/2015). U slučaju gubitka kontrole nad bespilotnim zrakoplovom rukovatelj mora odmah o tome obavijesti nadležnu kontrolu zračnog prometa.

Baloni/lampioni ne smiju biti međusobno ni na bilo koji drugi način vezani. Baloni ne smiju sadržavati čvrste dijelove. Prizemni vjetar na lokaciji puštanja lampiona može
biti najviše jačine lahora  (1-3 čvorova).  Na lokaciji puštanja lampiona ne smije biti oblaka ispod 2000 m iznad terena. Nakon isteka perioda važenja taktičkog odobrenja nadležne KZP unutar kontroliranog zračnog prostora ne smije biti dijelova lampiona (u letu ili padu). Ukoliko je prometna situacija takva da nije moguće održati sigurnost, redovitost i učinkovitost zračnog prometa uz istovremeno puštanje balona/lampiona nadležna kontrola zračnog prometa neće izdati taktičko odobrenje za puštanje balona/lampiona.

Ukoliko se korisnik ne bude pridržavao ovih uvjeta korištenje kontroliranog zračnog prostora će mu biti ograničeno na najmanju moguću mjeru ili u potpunosti
onemogućeno poradi interesa sigurnosti, redovitosti i učinkovitosti zračnog prometa.

Korisnik je dužan, ako je primjenjivo, pribaviti:

 • odobrenja za održavanje zrakoplovne priredbe sukladno članku 21. Zakona o zračnom prometu (Narodne novine br. 69/2009, 84/2011, 54/2013, 127/2013 i 92/2014) i sukladno članku 139. Pravilnika o letenju vojnih zrakoplova (Narodne novine br. 72/2016).
 • odobrenje za obavljanje izvanaerodromskih uzlijetanja/slijetanja i izvanaerodromskih skokova padobranom sukladno članku 19. Zakona o zračnom prometu (Narodne novine br. 69/2009, 84/2011, 54/2013, 127/2013 i 92/2014), članku 18. Pravilnika o letenju zrakoplova i članku 15. Pravilnika o padobranstvu (Narodne novine br. 65/2015).
 • odobrenja i suglasnosti sukladno članku 18.b Zakona o zračnom prometu (Narodne novine br. 69/2009, 84/2011, 54/13, 127/2013 i 92/2014) te ASO-2013-004 (br. revizije 5/14.04.2016.), a vezano uz  korištenje registrirane površine za slijetanje i uzlijetanje.
 • odobrenje nadležnog tijela lokalne i regionalne (područne) samouprave za obavljanje predmetne aktivnosti sukladno članku 20. Pravilnika o letenju zrakoplova i članku 14. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/2010).
 • odobrenja za letenje bespilotnih zrakoplova i neupravljivih letećih objekata s vlastitim pogonom  sukladno članku 18. Pravilnika o letenju zrakoplova. 
 • odobrenje za snimanje iz zraka te uporabu zračnih snimaka, a  sukladno članku 4, 5., 7, 8., 9. i 10. Uredbe o snimanju iz zraka (Narodne novine 70/2016).
 • odobrenje Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva unutarnjih poslova vezano uz osiguranje nepovredivosti državne granice sukladno  međunarodnim ugovorima i propisima Republike Hrvatske.
 • odobrenje relevantnih državnih tijela susjednih država za letenje letećih lampiona u zračnom prostoru iznad njihovog teritorija.
 • prijaviti javno okupljanje nadležnoj policijskoj upravi sukladno Zakonu o javnom okupljanju (Narodne novine br. 128/1999, 90/2005, 150/2005 i 78/2012). 
 • odgovarajuće svjedodžbe, odobrenja ili drugih dozvola za letenje zrakoplova sukladno članku 59. Zakona o zračnom prometu).
 • odobrenja za letove ispod  minimalne sigurne visine, a sukladno članku 18. Pravilnika o letenju zrakoplova.
 • odobrenja za izvođenje javnog vatrometa sukladno članku 73. i 74. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (Narodne novine br. 70/2017)  i članku 4. i 18. Pravilnika o izvođenju javnih vatrometa (Narodne novine br. 131/2008, 69/2012 i 130/2015).
 • druga potrebna odobrenja (npr. vlasnika terena, operatora aerodroma, nadležne policijske uprave, lučke kapetanije,  nadležnog tijela lokalne i regionalne (područne) samouprave,  javne vatrogasne postrojbe, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ministarstva obrane i sl.).