Opće informacije

 
Za registraciju na AMC Portal i AMC Portal Mobile kontaktirajte nas putem e-pošte: civaa@crocontrol.hr
 

     Ovlašteni subjekt za civilne korisnike

Tel: +385 1 6259492, +385 1 6259568, +385 1 6259592
Fax: +385 1 6259552
E-adresa: civaa@crocontrol.hr
Adresa: Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Civilni ovlašteni subjekt (CIV AA)
Rudolfa Fizira 2
P.P. 103
10410 Velika Gorica
Hrvatska
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 07:30-15:30
po lokalnom vremenu, osim hrvatskih nacionalnih blagdana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC)

Tel: +385 1 6259 660
Tel: +385 1 6259 309
E-adresa: amc.ldzo@crocontrol.hr
Adresa: Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Jedinica za upravljanje zračnim prostorom
Rudolfa Fizira 2
P.P. 103
10410 Velika Gorica
Hrvatska
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 08:00-20:00
po lokalnom vremenu, osim hrvatskih nacionalnih blagdana.