Vijesti

Izmjena Uvjetno zabranjenih područja (R) i Opasnih (D) u Privremeno rezervirana područja (TRA) i Privremeno izdvojena područja (TSA)


U cilju primjene načela fleksibilne uporabe zračnog prostora, dosadašnja uvjetno zabranjena područja (Restricted - R) i opasna područja (Danger - D) povučena su iz AIP RH ENR 5.1 te postaju fleksibilna TRA i TSA područja. Nova TRA i TSA područja objavljena su u AIP RH ENR 5.2 "PODRUČJA VOJNIH VJEŽBI I OBUKE I IDENTIFIKACIJSKA ZONA PROTUZRAČNE OBRANE (ADIZ)" (AIRAC AIP AMDT 012/2017), a izmjena je važeća i u primjeni od 01. veljače 2018. godine.

Zahtjevi za rezervaciju isključivo vojnih TRA i TSA područja dostavljaju se Vojnom ovlaštenom subjektu za vojne korisnike struktura zračnog prostora (MILAA) najkasnije na dan prije početka aktivnosti do 11:00 sati po lokalnom vremenu.

Rezervacija TRA i TSA područja objavljuje se AUP/UUP-om od donje do gornje granice planiranog rada u zoni, na dan prije početka aktivnosti.

Iznimno, rezervacija TRA i TSA područja se može objaviti UUP-om i na dan aktivnosti najkasnije 3 sata prije početka aktivnosti, a zahtjevi za takve rezervacije moraju se dostaviti AMC-u najkasnije 4 sata prije početka aktivnosti.

  • Rezervacija TRA područja objavljuje se i NOTAM-om samo od GND do 1000 ft AGL, minimalno 24 sata prije početka aktivnosti.
  • Rezervacija TSA područja objavljuje se i NOTAM-om od donje do gornje granice planiranog rada u zoni, minimalno 24 sata prije početka aktivnosti.

Tablicu s popisom R i D područja koja mijenjaju status u TRA i TSA područja te P, R i D područja koja zadržavaju isti status možete pogledati ovdje.

Kartu s novim TRS i TSA područjima vojnih vježbi i obuke možete pogledati ovdje.

Povratak na vijesti